Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fabrik som tillverkade gevär åt armén, övervakades under svenska tiden av Krigskollegium, medan Fortifikationskontoret granskade dess räkenskaper. Faktorier fanns under 1600- och 1700-talet bl.a. i Huskvarna, Örebro, Söderhamn, Norrköping, Norrtälje och invid Karlskrona. I Finland grundades en gevärsfabrik i Systerbäck 1714 av ryska kronan. Orten (och faktoriet) förenades 1812 med det övriga Gamla Finland och hörde därefter till Viborgs län. Fabriksområdet överfördes 1864 till Ryssland, mot att Finland som kompensation fick tillgång till Norra Ishavet via Petsamo (förverkligades 1920).

Finsk beskrivning

kivääritehdas

Tehdas, joka valmisti kivärejä armeijalle. Tehtaan toimintaa valvoi Ruotsin vallan aikana sotakollegio, linnoituskonttorin valvoessa sen tilejä. Tehtaita oli Ruotsissa 1600- ja 1700-luvulla muun muassa Huskvarnassa, Örebrossa, Söderhamnissa, Norrköpingissä, Norrtäljessä ja Karlskronassa. Suomeen ensimmäisen kivääritehtaan perusti Venäjä Siestarjoelle vuonna 1714. Paikkakunta yhdistettiin 1812 Vanhaan Suomeen ja se kuului Viipurin lääniin, kunnes kivääritehdas siirrettiin Venäjälle vuonna 1864. Vastineeksi Suomi sai yhteyden Jäämerelle Petsamon kautta, mikä toteutui vuonna 1920.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 36.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 18.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 138.