Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Naturaprestation (muskötstockar) som i Gästrikland och Hälsingland erlades till gevärsfaktoriet i Söderhamn. Sedermera förvandlad i en mantalsräntan ingående penningavgift.

Finsk beskrivning

kivääritehdasvero*, kivääritehdasapu*

Gästriklandissa ja Hälsingalandissa luonnotuotteina (kiväärin tukki) peritty veronomainen suoritus Söderhamnin kivääritehtaan avustamiseksi. Muuttui sittemin manttaaliveroon sisältyväksi rahamaksuksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare