Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på generalkvartermästarens expedition, med uppgift att sköta fortifikationsväsendets räkenskaper. Fortifikationskontoret grundades som ett fristående ämbetsverk 1681 men blev senare en avdelning i Krigskollegium. Kontoret bestod av fortifikationskansliet, fortifikationsrevisorskontoret och fortifikationskammarkontoret.

Finsk beskrivning

linnoituskonttori*

Ylimajoitusmestarin toimituskunnan osasto, jonka tehtävävä oli hoitaa linnoituslaitoiksen krijanpitoa. Perustettiin itsenäiseksi virastoksi vuonna 1681, mutta liitettiin myöhemmin soatkollegion osastoksi.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 17, 25.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/