Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på chefen för Fortifikationen.

Finsk beskrivning

linnoitustoimen johtaja*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/