Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman, som tillhörde förråds- och hantverksstaten i Fortifikationen. Fortifikationskassörens uppgift var att sköta och redovisa vissa för fortifikationsändamål anslagna medel.

Finsk beskrivning

linnoituksen varainhoitaja

Armeijassa työskentelevä siviilivirkamies, joka kuului varasto- ja käsityöläisvirkakuntaan Linnoitustoimessa ja joka vastasi linnoitustarkoituksiin asetetuista varoista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 30 (kassör).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/