Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman som planerade och förestod fortifikationsarbeten.

Finsk beskrivning

linnoitusinsinööri

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 58.