Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talen benämning på den till en armés generalstab hörande och under generalkvartermästaren i fält eller annan befälhavare av Fortifikationen lydande fältfortifikationspersonalen.

Finsk beskrivning

linnoitustoimen kenttävirkakunta

1600-ja 1700-luvulla käytetty nimitys esikuntaan kuuluvasta ja Linnoitustoimen alaisesta linnoitustoimen kenttähenkilökunnasta.

Källor

Inga källor