Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid Fortifikationskontoret på 1720-talet anställd snickare som byggde astrolabier, kvadranter, skalor och andra instrument för lantmätare och artilleriofficerare. Instrumentmakare förekom också under autonoma tiden vid Mekaniska institutet i Helsingfors.

Finsk beskrivning

kojeseppä*

instrumenttien valmistaja; Linnoituskonttorin 1720-luvulla palkkaama käsityöläinen, joka rakensi astrolabeja, kvadrantteja, asteikkoja ja muita instrumentteja maanmittaajille ja tykistöupseereille. Vastaava ammattinimike oli käytössä myös autonomian ajalla Mekaanisessa instituutissa Helsingissä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 18, 25.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 168.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 168.