Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Krigskollegium och vid Amiralitetskollegium 1690–1773, som skulle sköta räkenskaperna rörande artilleri och ammunition. Vid Krigskollegium skulle artillerikontoret också ha den ekonomiska översikten över stycke- och krutbruken, gevärsfabriker och salpetersjuderi. Artillerikontoren förestods av en kamrerare.

Finsk beskrivning

Tykistökonttori

Sotakollegion ja Amiraliteettikollegion osasto 1690–1773, jonka tehtävänä oli tykistöön ja ammuksiin liittyvä kirjanpito.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 17.

Andra språk

Inga termer på andra språk