Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skillnaden mellan kronovärdet, varefter räntepersedlarna upptogs i jordeboken, och markegångspriset som var måttstocken för persedlarnas årliga uppbärande och redovisningen därav till kronan. Benämningen förekom i äldre allmänna räkenskaper om inkomstsumman som på detta sätt årligen tillkom kronan.

Finsk beskrivning

kruunun voitto

Erotus kruunun verohinnan ja verohinnan välillä. Kruunun verohinta oli se hinta, jonka mukaan verotuotteet eli -parselit kirjattiin maakirjaan ja verohinta puolestaan oli se hinta, joka oli mittana verotuotteiden vuosittaiselle perimiselle sekä sille tilitykselle, joka perinnästä tehtiin kruunulle. Nimitystä käytetään vanhemmissa tilikirjoissa valtiolle tulevasta vuosittaisesta voitosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 549.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kronans vinst