Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Direkt under kronan hörande län. Innehavaren skulle göra räkenskap till kronan över alla utgifter och inkomster. Överskottet togs av kronan. Jämför fataburslän.

Finsk beskrivning

tililääni

kuninkaanlääni; Välittömästi kruunun alaisuuteen kuuluva lääni. Haltijan tuli tilittää tulonsa ja menonsa suoraan kruunulle. Ylijäämä meni kruunun kassaan.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 38.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XI: 106.

Andra språk

Dåtida finska tililääni