Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De avgifter och räntor dels i penningar, dels i persedlar som kronan (eller vissa auktoriteter och menigheter för kronans räkning) uppbar till bestridande av statsutgifter och andra allmänna behov. Kronans inkomster kom huvudsakligen från statsegendomar (domäner), regalier och allmänna skatter.

Finsk beskrivning

kruunun tulot

Tulot, joita kruunun sai maksuista ja veroista, joita sille suoritettiin rahana sekä verotuotteina valtion kulujen sekä yleisten menojen kattamiseen. Kruunun tulot koostuivat pääosin valtion omistuksista, kruununoikeuksista sekä veroista saatavista tuloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 437–438.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 208.