Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

kruununperillinen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk