Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på med statsmedel bekostade eller understödda dikningsarbeten.

Finsk beskrivning

kruununojitus

Nimitys valtion varoilla kustannetuista tai tuetuista ojitustöistä.

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 667. http://runeberg.org/lantuppsl/

Andra språk

Inga termer på andra språk