Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronan tillhöriga föremål – krona, spira, äpple, svärd och nyckel, samt ibland också mantel och ring – som utgjorde sinnebilder för den kungliga (kejserliga) makten och symboliserade kunga(kejsar)värdigheten. Allmänt: alla de till högsta makten eller regenten i ett samhälle tillhörande rättigheterna, också om (eller med inbegrepp av) vissa andra dyrbarheter som tillhör staten och som är avsedda att bäras av kungliga personer (till exempel kronjuveler). Från och med 1800-talet användes benämningen också om insignier eller värdighets- och gradtecken inom vissa ordnar. Vården av regalierna tillkom Kammarkollegium.

Finsk beskrivning

valtamerkit, regaaliat

Kruunun viralliset tunnusmerkit eli kruunu, valtikka, valtakunnanomena, miekka ja avaimet sekä joskus myös viitta ja sormus, jotka yhdessä muodostivat kuninkaallisen tai keisarillisen vallan tunnusmerkit sekä symbolisoivat hallitsijan arvoa. Laajemmassa merkityksessä regaalioihin katsottiin kuuluvan myös hallitsijan valta sekä hänen erityisoikeutensa. Sanaa alettiin käyttää 1800-luvulta lähtien myös tiettyjen ritarikuntien tunnusmerkeistä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 438.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 26–27.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 23: 379–382. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 287.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Latin regalia, insignia imerii
Dåtida finska valtamerkit; regaaliat, valtakunnan arvonmerkit

Synonymer

regaler
regeringsmaktens insignier
riksinsignier
riksregalier