Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och självständighetstiden kommendör med stora korset av orden, eller de insignier som tillkommer denna klass inom orden.

Finsk beskrivning

suurristi

Ritarikunnan komentajan arvonmerkit; ritarikunnan suurristin komentaja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 367.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: 829–831. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk