Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hövlighetsfras i underskrift till skriftlig handling avsedd för konungen eller drottningen, kejsaren eller kejsarinnan.

Finsk beskrivning

Suurivaltaisin, Armollisin (Kaikkein Armollisin)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 63.

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 .

Andra språk

Dåtida finska suurivaltaisin kaikkeinarmollisin