Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pappersark av stort format. Lantmäterikartor skulle göras på dylikt papper. Pappret användes också för exempelvis konstruktionsritningar.

Finsk beskrivning

regaalipaperi

Suurta kokoa oleva paperiarkki, joka käytettiin mm. maanmittauskarttojen tekoon ja rakennuspiirustuksiin.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 287.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svärdson, Johan , Lantmäteriteknik. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 137–231 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 162–163.

Andra språk

Dåtida finska regaalipaperi

Se vidare