Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Svärdson, Johan , Lantmäteriteknik. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 137–231 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .


R

Pappersark av stort format. Lantmäterikartor skulle göras på dylikt papper. Pappret användes också för exempelvis konstruktionsritningar.