Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Höskatt eller fodring med vilken allmogen, fördelad i fjärdingar eller per mantal, på Åland och i en del av sydvästra Finland underhöll domstolstjänstemännens hästar vid tingsresorna.

Finsk beskrivning

ratsuvoudinkestitys*, ratsuvoudin kestitysvero*

Tuomioistuinten virkamiehen hevosten ylläpitoa varten kerätty heinävero.

Källor

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 57–58.

Andra språk

Inga termer på andra språk