Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gästning som ridfogden var berättigad till när han sommartid befann sig på resa för att uppbära skatter och böter.

Finsk beskrivning

ratsuvoudin kestitys*

veroja ja sakkoja keräämässä kiertäneen ratsuvoudin oikeus kestitykseen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 846 (gästning).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 5.

Andra språk

Inga termer på andra språk