Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som betalades av stångjärnsverk och ämneshammare.

Finsk beskrivning

vasararaha, pajavero*

Maksu, jota perittiin kanki- sekä ainesrautapajoilta.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 324.

Andra språk

Inga termer på andra språk