Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

väliaikainen jakokunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska väliaikainen lohko, väliaikainen jakokunta

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1870–1880-tal
ca 1770–1809 (Finland)