Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tills vidare gällande eller antagen, för en kort mellantid utfärdad eller förordnad (till exempel styrelse, regent, regering).

Finsk beskrivning

väliaikainen, väliaikais-

Toistaiseksi voimassa oleva, lyhyeksi aikaa laadittu tai määrätty.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 766. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin interim
Dåtida finska väliaikainen