Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunikationsförbindelse mellan städer, till exempel telefon och järnväg. Termen används också om samarbete mellan olika städer (till exempel interurban överenskommelse).

Finsk beskrivning

kaupunkien välinen, kaupungit yhdistävä

Esimerkiksi puhelinlinja tai rautatie. Myös kaupunkien välinen yhteistyö.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 799. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk