Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Klagomål framställt av ett eller flera stånd till regeringen i samband med svensk ståndsriksdag; vanligen (ekonomiska) klagomål över till exempel utskrivningar eller privilegier. Besvären besvarades med kunglig resolution.

Finsk beskrivning

valitus

Yhden tai useamman säädyn hallitukselle osoittama valitus Ruotsin säätyvaltiopäivillä. Valitukseen vastattiin kuninkaallisella päätöksellä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 236.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/