Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning för allmän beskattning. Även om allmän fråga eller allmänt klagomål i Sveriges ståndsriksdag.

Finsk beskrivning

yleiset rasitukset, yleiskysymys

Vanha nimitys yleiselle verotukselle. Myös nimitys yleiselle kysymykselle tai yleiselle valitukselle Ruotsin valtiopäivillä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 194.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 44.