Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på huvudräkenskaperna över statsverkets fonder 1883–1900 som gjordes upp för senaten.

Finsk beskrivning

yleispääkirja

Valtion rahastojen pääkirjanpidosta käytetty nimitys vuosina 1883–1900.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 159.

Andra språk

Dåtida finska yleispääkirja