Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den del av generalbesiktningen som gällde flottans hus och övriga byggnader. Generalhusbesiktning förrättades vartannat år under de år då det inte skedde någon generalflottbesiktning.

Finsk beskrivning

yleisrakennustarkastus

Yleistarkastuksen osa, jossa tarkastettiin laivastoaseman rakennusten kunto, järjestettiin joka toinen vuosi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 904. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk