Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under perioden 1651–1679 officiellt namn på Kommerskollegium i Stockholm, då särskilda underlydande lokala handelskollegium fanns i transbaltiska handels- och industristäder. I praktiken skötte Generalhandelskollegium också de transbaltiska handels- och industriärendena.

Finsk beskrivning

Ylikauppakollegio*

paikallisia kauppakollegioita valvoneen Tukholman kauppakollegion nimitys vuosina 1651–1679

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 15–18.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Yleiskauppakollegio, Pääkauppakollegio

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1651–1679