Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som användes tidvis under första hälften av 1600-talet om en officer som var chef för fortifikationsväsendet i svenska besittningar i Livland, Ingermanland och längs Östersjöns södra kust.

Finsk beskrivning

linnoitustoimen yli-insinööri

1600-luvun alkupuolella ajoittain käytetty nimitys upseerista, joka vastasi linnoitustoimesta Ruotsin alueilla Liivinmaalla, Inkerinmaalla ja Itämeren etelärannikolla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 906. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk