Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetal för beräkning av ett hemmans jordeboksränta. Gammalt hemman innebar att hemmanet inte hade påförts någon stadgad ränta, utan varje år fick sin årliga ränta fastställd enligt en ny beräkning (undervisning). Dylika hemman var vanliga i Finland, där ett hemman oavsett mantalet brukade räknas som ett helt hemman. I Sverige motsvarade ofta ett helt hemman ett mantal.

Finsk beskrivning

vanha tila, vuosittaisesti määriteltävää maakirjaveroa maksava tila

Veroluku tilan maakirjaveron laskemista varten. Nimitys vanha tila tarkoitti, että tilalle ei ollut säädetty pysyvää, muuttumatonta veroa, vaan sen vero laskettiin joka vuosi uudestaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 522.