Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande finansiell term för hemman vars ägor efter hand hade blivit så sammanblandade med grannarnas ägor att dess ytvidd inte längre kunde fastställas. Hemmanet uteslöts därför ur jordeboken. I forskningslitteraturen förekommer också uttrycket obefintligt hemman.

Finsk beskrivning

kadonnut tila*, olematon tila*

1700-luvulla käytetty termi tilasta, jonka tilukset olivat jälkikäteen sekoittuneet naapuritiluksiin siinä määrin, ettei niiden kokoa tai rajoja voitu enää määritellä. Poistettiin siksi maakirjasta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125 (obefintligt hemman).

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 701 (förlorad), II: 544 (obefintlig).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

obefintligt hemman

Se vidare