Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre underofficersbefattning som var likställd med konstapel vid artilleriet.

Finsk beskrivning

alimiinoittaja*

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 399.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk