Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehavare av den lägsta befälgraden i handelsflottan. Konstapeln var andre styrman på ett större segelfartyg. Han förvaltade och utdelade fartygets proviant.

Finsk beskrivning

konstaapeli, konstaapeliupseeri

kauppalaivaston alin päällystöarvo

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/