Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehavare av den lägsta underbefälsgraden vid artilleriet och kustartilleriet, likställd med vicekorpral vid infanteriet.

Finsk beskrivning

konstaapeliupseerioppilas*

tykistön ja rannikkotykistön alin aliupseerinarvo, vastasi jalkaväen varakorpraalia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk