Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underbefäl vid artilleriet, som motsvarade korpral vid övriga truppslag. Benämningen förekom i Sverige redan på 1500-talet. Tjänstebeteckningen förekom även i örlogsflottan där konstapeln ansvarade dels för provianten, dels för artilleri- och mindetaljer.

Finsk beskrivning

konstaapeli, konstaapeliupseeri*

tykistön aliupseeri; Tykistön aliupseeri, joka vastasi arvoltaan muiden aselajien korpraalia. Nimike oli käytössä Ruotsissa jo 1500-luvulla. Laivaston puolella konstaapelilla tarkoitettiin henkilöä. joka vastasi osin muonituksesta, osin tykistö- ja miinaosastoista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 659. http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/