Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bergsstatstjänsteman tillsatt för hela riket år 1751. Övermasmästaren bistod järnkontorets fullmäktige och styrelse med tekniskt kunnande om brukshanteringen. Från 1755 hade övermasmästaren säte i Nora. Under autonomin fanns en övermasmästare vid Bergsstyrelsen.

Finsk beskrivning

ylimaasmestari, ylimasuunimestari

Valtakunnallinen vuorialan virkamies, sijoituspaikkana vuodesta 1755 Nora. Virka perustettiin vuonna 1751 ja hänen tehtävänsä oli avustaa vuorikonttoria teknisissä asioissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 239.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1020.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (maasmestari).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 423.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 232.

Tietoaineistot - Suomen kaivosteollisuus, http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/vuorilhallitus1858.htm

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI, 533 (täydennysosa). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska päämaasmestari, ylimaasmestari