Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organisation med uppgift att understöda och befrämja den svenska järnhanteringen. Den beviljade anslag för att utveckla järnhanteringen tekniskt och från 1751 lån till de delaktiga brukens ägare. Järnkontoret stadfästes 1747 och inledde sin verksamhet 1748. Organisationen reglerades flera gånger av sekreta utskottet. Det reglemente som fastställdes 1769 återställde de ursprungliga uppgifterna och kom att gälla i hundra år. Järnkontoret hade den första tiden rätt att i Riksens ständers bank belåna vågfört järn, men i övrigt har organisationen inte fått statligt understöd. För att kontrollera tackjärnsframställningen inrättades ett övermasmästarämbete 1751. Efterhand utökades antalet övermasmästare till som flest fem stycken med var sitt distrikt. Övermasmästarämbetet för det finska distriktet upphörde 1809. Den högsta ledningen utövas av brukssocieteten som en gång per år sammanträder till järnkontorsriksdag. Ledamoter är ägarna av de bruk som är medlemmar av Järnkontoret.

Finsk beskrivning

Rautakonttori

Organisaatio, jonka tehtävänä oli tukea ja edistää ruotsalaista raudanjalostusta. Se myönsi avustusta ja vuodesta 1751 myös lainaa raudankäsittelyn tekniseen kehittämiseen ruukkien omistajille. Se perustettiin vuonna 1748 ja se aloitti toimintansa 1748.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Järnkontoret