Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond som fick sina inkomster från en tilläggsavgift till bl.a. sjötullen för järnvaror som fördes in i eller ut ur landet. Licentfonden infördes 1719. Den förvaltades av Järnkontoret.

Finsk beskrivning

Licent-rahasto, lisenttirahasto

tullimaksurahasto; Rahasto, joka sai tulonsa muun muassa vientävien ja tuotavien rautatavaroiden meritullimaksuun asetetusta lisämaksusta. Rahasto perustettiin 1719 ja sen toimintaa valvoi rautakonttori.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 684.

Andra språk

Inga termer på andra språk