Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tietoaineistot - Suomen kaivosteollisuus, http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/vuorilhallitus1858.htm


Ö

Bergsstatstjänsteman tillsatt för hela riket år 1751. Övermasmästaren bistod järnkontorets fullmäktige och styrelse med tekniskt kunnande om brukshanteringen. Från 1755 hade övermasmästaren säte i Nora. Under autonomin fanns en övermasmästare vid Bergsstyrelsen.