Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Omyndig, äldre beteckning för ung person som inte passerat vissa åldersgränser som angivits i lag, särskilt om minderårig i förhållande till straffrättsligt ansvar, ursprungligen och vanligen 15 år. Stadgas sedan medeltiden, i allmän lag från och med 1734.

Finsk beskrivning

alaikäinen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

underårig
övermage