Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär grad i den svenska flottan 1680–1719.

Finsk beskrivning

yliluutnantti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 318 (löjtnant).

Andra språk

Inga termer på andra språk