Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare vid normallyceum, lantbruksläroverk och lärarseminarium. Överläraren ansvarade förutom för den vanliga undervisningen även för undervisningen och bedömningen av lärarkandidater.

Finsk beskrivning

yliopettaja

Normaalilyseon, maatalousoppilaitoksen tai opettajaseminaarin opettaja.

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 1009.

Andra språk

Dåtida finska yliopettaja