Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande läkartjänst vid sjukhus. Termen förekom också om ledande läkartjänster vid myndigheter. Exempelvis fanns en överläkartjänst vid Statsjärnvägarna, vilken lydde under Järnvägsstyrelsens ekonomiavdelning.

Finsk beskrivning

ylilääkäri

Johtava lääkärintoimi sairaalassa sekä viranomaislaitoksissa, kuten Valtionrautateillä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 1008.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 881.

Andra språk

Dåtida finska ylilääkäri