Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning vid generalstaben för den finska armén. Tjänsten inrättades 1918 och lydde under Krigsministeriet fram till 1921 då tjänsten flyttades till staben för krigsmakten, som 1925 blev en del av generalstaben.

Finsk beskrivning

armeijan ylilääkäri

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 65 § 4.

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 94.