Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Krigsministeriet från och med 1919, blev på 1930-talet en avdelning inom Generalstaben. Krigsministeriets befästningsavdelning ansvarade för befästningsarbetena inom försvarsmakten.

Finsk beskrivning

sotaministeriön linnoitusosasto*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Försvarsministeriets befästningsavdelning