Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå underlydande Krigsministeriet med uppgift var att övervaka distributionen av Frihetskrigets minnesmedalj.

Finsk beskrivning

Sotaministeriön kunniamerkkitoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No 98 .