Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Självständig byrå inom Generalstaben. Kanslibyrån överfördes 1938 till Försvarsministeriet.

Finsk beskrivning

kansliatoimisto (pääesikunta)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 48 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938: 164 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II. 18.