Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polismyndighet i Helsingfors grundad 1948 till skydd för rikets självständighet och inre säkerhet. Skyddspolisen underlydde Inrikesministeriet. Verksamheten var uppdelad på Övervakningsbyrån och en administrativ enhet kallad Kanslibyrån. Som chef verkade ett polisråd som utnämndes av republikens president. Biträdande chefen och byråchefen utnämndes av statsrådet, inspektören och biträdande byråchefen av Inrikesministeriet.

Finsk beskrivning

Suojelupoliisi (SUPO)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 133–134 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 878 (lag om skyddspolisen): 1385 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 948: nr 879 (förordning angående skyddspolisen): § 1–6, 12: 1386, 1387.